vedtægtsmæssig., custom-built adj specialbygget., customer sb kunde; T fyr ( fx he is an ugly customer)., customhouse toldbod., customhouse broker toldklarerer., custom-made (am) lavet på bestilling., customs sb pl told, toldvæsen; [customs check] toldeftersyn; [customs examination] toldvisitation; [customs officer] toldembedsmand., I. cut vb (cut, cut) 1. skære, snitte, klippe, hugge, save (af, over, op), fælde ( fx trees); slå ( fx grass); meje ( fx corn); 2. grave ( fx a trench); 3. skære (, hugge, klippe etc) til; slibe ( fx glass), klippe ( fx a film); 4. beskære, forkorte, stryge i ( fx a speech); nedsætte ( fx the price); (bogb, fot og om planter) beskære; 5. (i sport, om bold) snitte; 6. (i kortspil) tage af; 7. (om linier) skære, krydse; 8. (om smerte) skære, bide, (fig) såre, krænke; 9. T ikke ville hilse på (, kendes ved), ignorere, behandle som luft; 10. skulke fra, pjække fra ( fx a lecture), stikke af fra ( fx work); 11. (am S) dele byttet; [ forskellige forb] se også ground, ice; [cut and come again] der er mere hvor det kom fra; [cut and run] stikke af fra det hele; [cut a book] skære en bog op; [they cut him dead] de lod fuldstændig som om han var luft; [cut a figure] gøre indtryk; [cut a poor figure] gøre en ynkelig figur; [cut it fine] lige akkurat nå det (, klare den); [cut the knot] hugge knuden over; [cut oneself loose] gøre sig fri (from af); [cut sby short] afbryde en; [to cut a long story short] kort sagt; [cut one's teeth] få tænder; [cut sby's throat] skære halsen over på en; [cut each other's cuts] (fig) konkurrere hinanden sønder og sammen; [it cuts both ways] det er et tveægget sværd; [ forb med adv, præp] [cut across] gå tværs over; (fig) gå på tværs af ( fx cut across party lines); [cut along] skynde sig; [cut at] slå efter; tage kraften af, nedslå; [cut away] skære væk (el. løs el. fri); hugge væk; stikke af; [cut back] skære ned, forkorte; skære tilbage, beskære ( fx a tree); (i film) gribe tilbage, indskyde tidligere begivenheder (i handlingen); [cut down] fælde, slå (el. hugge) ned; bortrive; nedskære, indskrænke; sy ind; [cut sby down to size] skære en ned, sætte en på plads; [cut for deal] trække om hvem der skal give; [cut for partners] trække om makkerskab; [cut in] falde ind, afbryde; T (i dans) bryde ind (og danse videre med en andens partner); (om bil) 'skære ind' efter overhaling; [cut him in] T lade ham være med (dvs få en andel); [cut into] falde ind i, bryde ind i; [cut off] hugge (, skære, klippe) af; afskære; afbryde (også tlf), lukke for, standse leveringen af; (om døden) bortrive; [be cut off] (også) blive isoleret (fra omverdenen), få afskåret tilbagetog; [cut him off with a shilling] gøre ham arveløs; se også I. nose; [cut out] hugge (, skære, klippe) ud; skære væk, fjerne, stryge (i tekst); tilskære, klippe (tøj); planlægge; afbryde; udskille (i radio); fortrænge, slå ud, stikke ud ( fx cut out a rival); holde op med, lægge på hylden ( fx you must cut tobacco right out); (am T) stikke af; [cut it out!] hold op! hold mund! [cut out the engine] slå motoren fra; [cut out for] se II. cut; [cut to pieces] klippe i stykker; (fig) kritisere sønder og sammen; [cut up] skære (, hugge, klippe) i stykker; nedsable; kunne skæres i stykker; T beskadige, såre; kritisere skarpt; S lave ballade; lave skæg; [be cut up] (også) blive forskåret; [he was cut up by it] det tog stærkt på ham; [cut up rough] T blive gal i hovedet, blive grov, tage på vej; [cut up well] efterlade sig en smuk formue., II. cut præt og pp af I. cut; adj skåret (etc); S fuld, drukken, pløret; [cut and dried] fiks og færdig, klappet og klar(t); kedsommelig; rutinepræget; [cut flowers] afskårne blomster; [you will have your work cut out for you] du får fuldt op at gøre (el. mere end nok at bestille); det er næsten mere end du kan overkomme; [be cut out for] egne sig til, være skabt til., III. cut sb 1. snit, hug, skramme, snitsår; (med pisk) slag; (fig) hib; 2. (udskåret) stykke (kød); udskæring; 3. træsnit, stik; 4. (i kortspil) aftagning; 5. mode, snit; 6. nedsættelse; nedskæring; beskæring, forkortelse, udeladelse, strygning, klipning; 7. (i film) klip (dvs hurtigt skift); klipning; 8. S andel (i bytte); 9. (på plade) skæring; [be a cut above] være en tak bedre end; [be a cut above the average] hæve sig over gennemsnittet; [give sby the cut] afbryde omgangen med en, ikke (længere) hilse på en; [cut of a whip] (piske)snert., cut-and-dried se II. cut., cut-and-thrust hug og stød; (fig) voldsom meningsudveksling., cutaneous adj hud- ( fx disease)., cutaway adj, sb: [cutaway (coat)] jaket., cutback sb nedskæring; (am, i film) flashback, tilbageblik., cute adj (am T) fiks, nysselig, nuttet, sød., cut glass slebet glas., cuticle sb overhud; neglebånd., cuticular adj overhuds-; hud-; hudagtig., cutie sb (am T) sød pige., cutlass sb huggert., cutler sb knivsmed, knivfabrikant., cutlery sb knive; skærende instrumenter (knive, sakse etc); spisebestik., cutlet sb kotelet., cutoff sb genvej; afbrydelse, pause; tætningsvæg., cutout sb (elekt) afbryder., cutout doll påklædningsdukke., cutover sb skovningsplads; overgang., cut price nedsat pris., cutpurse (glds) lommetyv., cut rate nedsat pris., cut-rate adj som sælger (, sælges) til nedsat pris; (fig) billig, tarvelig., cutter sb tilskærer; filmklipper; (tekn) fræser; klippemaskine; kniv, skær; (mar) kutter; (am også) kane., cutthroat sb morder; S 'banditbridge' (hasardpræget form for tremands bridge); adj morderisk; [cutthroat competition] hensynsløs konkurrence., cutting adj skærende; skarp, bidende; sb skæren, huggen; (af tøj) tilskæring, klipning; (af græs etc) slåning; (af træ) hugst, skovning, (jernb etc) gennemskæring; (noget afklippet) strimmel; udklip ( fx newspaper cuttings); afklip, prøve; (af plante) stikling; [cutting pliers, cutting nippers] bidetang; [a cutting wind] en bidende kold vind., cuttle, cuttlefish sb blæksprutte., cutty sb tøjte, tøs; kort ske; snadde, næsevarmer; adj kort., cut up perf part: [be cut up about] være meget ked af, være helt knust over., cutwater sb (på skibsstævn) skæg., C.V.O. fk Commander of the Victorian Order., cwt fk hundredweight (= 112 lbs.)., cyanic adj cyan-., cyanide sb: [cyanide of potassium] cyankalium., cyanosis sb (med.) cyanose, blåfarvning af huden (fx ved hjertefejl)., cyanotic adj (med.) cyanotisk, blåligt farvet., cybernetics sb kybernetik., cyclamen sb (bot) alpeviol; (farve:) cyklamen., cycle sb kreds; periode; cyklus; cykel; vb cykle., cycle car lille (3-hjulet) bil., cyclic adj cyklisk., cyclist sb cyklist., cyclometer sb kilometertæller., cyclone sb cyklon, hvirvelstorm., cyclopedia sb encyklopædi., Cyclops sb (pl Cyclopes) (myt) kyklop., cyclostomes sb pl (zo) rundmundede., cyclotron sb cyklotron., cygnet sb (zo) svaneunge., cylinder sb valse, cylinder; gasflaske, stålflaske; (i revolver) tromle., cylindrical adj cylindrisk., cymbal sb (mus.) cymbel; bækken., cyme sb (bot) kvast., cymoscope sb (radio) detektor., Cymric sb, adj kymrisk, walisisk., Cymry sb pl kymrere, walisere., cynic adj kynisk; sb kyniker., cynical adj kynisk., cynicism sb kynisme., cynosure sb brændpunkt; midtpunkt ( fx he was the cynosure of all eyes); ledestjerne., Cynosure (astr) Den lille Bjørn; polarstjernen., cypress sb (bot) cypres., Cypriote, Cypriot sb cypriot; adj cypriotisk., Cyprus Cypern., cyst sb cyste, blære; svulst., cystitis sb blærebetændelse., cytogenesis sb celledannelse., cytology sb cellelære., cytoplasm sb celleslim., czar sb zar; T diktator., czardas sb czardas (ungarsk dans)., czarevitch zarevitj (zarens søn)., czarevna zarevna (zarens datter)., czarina zarina (zarens hustru; kvindelig zar)., czaritsa zaritza (zarens hustru)., Czech sb tjekker; (sprog:) tjekkisk; adj tjekkisk., Czechoslovak sb tjekkoslovak; adj tjekkoslovakisk., Czechoslovakia Tjekkoslovakiet., d. (før 1971) tegn for penny, pence ( fx 5d. 5 pence); fk date; daughter; died., d- fk damn., 'd fk had, would., D. A. fk District Attorney., dab vb slå let (med noget fugtigt el. blødt); duppe; sb let slag; klat, stænk; (zo) slette, ising; dabs pl T fingeraftryk; [be a dab (hand) at] være dygtig til, være en mester i ( fx he is a dab at tennis)., dabble vb pjaske (med), plaske; [dabble in] fuske med (, i), give sig lidt af med ( fx dabble in politics)., dabbler sb dilettant, fusker., dabchick sb (zo) (lille) lappedykker; (am) tyknæbbet lappedykker., dace sb (zo) strømskalle., dachshund sb gravhund, grævlingehund., dacoit sb røver (i Indien)., dactyl sb daktyl., dactylic adj daktylisk., dad, daddy sb T far., daddy-long-legs (zo) stankelben; (især am) mejer., dado sb brystningspanel; sokkelflade., daffadowndilly, daffodil sb (bot) påskelilje., daffy adj (skotsk, am S) = daft., daft adj dum, tosset, fjollet, skør., dagger sb daggert; (typ) kors; [they are at daggers drawn] der er krig på kniven mellem dem; [look daggers] se forbitret ud; [he looked daggers at me] han sendte mig et rasende (el. hadefuldt, gennemborende) blik; han havde mord i blikket., daggerboard sb (mar) stiksværd., da-glo adj selvlysende (om farve)., dago sb (am, neds) spanier, portugiser, italiener., daguerreotype sb daguerreotypi; vb daguerreotypere., dahlia sb (bot) dahlia, georgine., Dail Eireann underhuset i den irske republiks parlament., daily adj daglig; sb dagblad, blad; (omtr) heldagshjælp (pige der bor hjemme)., daily dozen daglige motionsøvelser; rutinearbejde., daily run (mar) distance i etmål., dainty adj fin, elegant; nydelig, T nysselig; (om mad) lækker; (neds om person) affektert; kræsen; sb lækkerbisken., daiquiri sb (am) cocktail af rom, citronsaft, sukker og is., dairy sb (is)mejeri., dairy breed malkerace., dairy cattle malkekvæg., dairy farm mejerigård., dairymaid mælkepige, mejerske., dairyman mejerist, mejeriejer, mejeribestyrer, mælkehandler., dairy produce mejeriprodukter., dais sb forhøjning, estrade, podium., daisy sb (bot) tusindfryd, gåseurt, bellis, hvid okseøje; [he's a daisy] S han er vældig god; [push (up) daisies] T være død og begravet., daisycutter S jordstryger (om bold)., daisy wheel skrivehjul (til elektrisk skrivemaskine)., dale sb dal., dalek sb (robot i tv-serie)., dalliance sb fjas, leg, (glds) ganten, pjank; smøleri., dally vb fjase, pjanke; lege (with med), (glds) gantes, kokettere; (være langsom) smøle, drysse., Dalmatia Dalmatien., Dalmatian adj dalmatisk; sb dalmatiner; [Dalmatian pelican] (zo) krøltoppet pelikan., dalmatic sb dalmatika (katolsk messehagel; kroningsdragt)., daltonism sb farveblindhed., I. dam sb moder (især om dyr); [the devil and his dam] fanden og hans oldemor., II. dam sb dæmning, dige; vb inddige, dæmme (up op)., damage sb skade, beskadigelse; vb tilføje skade, beskadige; [what's the damage?] T hvor meget skal jeg bløde (dvs betale)? [stand the damage] T betale gildet., damages sb pl skadeserstatning; [action for damages] erstatningssag; [bring an action for damages against sby, sue sby for damages] anlægge erstatningssag mod en; [claim for damages] erstatningskrav; [make a claim for damages against sby] gøre erstatningskrav gældende mod en; [liable to pay damages to sby] erstatningspligtig over for en., damaging præs part, adj skadelig; belastende., damascene vb damascere., damask sb damask; (farve:) rosenrød; vb damascere., damask rose (bot) damascenerrose., dame sb (titel for knight's og baronet's hustru, samt for indehaverske af en ridderorden); dame; gammel kone; (teat, i pantomime) arrig kone (spillet af en mand); S pige., Dame Fortune fru Fortuna., Dame Nature moder natur., dame school (glds) pogeskole., dame's-violet (bot) aftenstjerne., damn vb fordømme; forbande; forkaste; give (fx skuespil) en kølig modtagelse; bande; sb ed, banden; [damn all] ikke spor; [I don't care a damn] jeg er revnende ligeglad; [I don't give a damn for it] jeg giver pokker (el. fanden) i det; [well, I'll be damned] det var som pokker (el. fanden); [oh damn (it)] så for pokker (el. fanden); pokkers (el. fandens) også, pokker (el. fanden) tage det., damnable adj fordømmelig; fordømt, forbandet., damnation sb fordømmelse; (som udråb) så sku' da fanden stå i det., damnatory adj fordømmende; fældende., damned adj fordømt; pokkers, fandens., damnedest adj T: [do one's damnedest] gøre sit yderste; [try one's damnedest] prøve af al magt., damning adj fældende ( fx damning evidence)., Damocles Damokles; [sword of Damocles] damoklessværd., damp sb fugtighed; fugt; (fig) dæmper; adj fugtig, klam; vb fugte; dæmpe; [damp down] dæmpe ( fx the fire), (ved brand også) slukke efter; lægge en dæmper på ( fx their ardour); [damp off] gå ud, drukne (om plante etc)., damp course fugtisoleringslag (i mur), fugtspærre., dampen vb blive fugtig; (med objekt) fugte; (fig) dæmpe, nedslå, lægge en dæmper på., damper sb sordin; dæmper (i klaver; i kedel); spjæld; fugter; (fig også) 'lyseslukker'; [put a damper on] lægge en dæmper på., dampproof adj fugttæt., dampproofing sb fugtisolation., damsel sb mø, ungmø, ung pige, jomfru., damsel fly (zo) vandnymfe., damson sb (dyrket) kræge; damascenerblomme, sveskeblomme; adj blommefarvet., Danaides pl (myt) danaider., I. dance sb dans, bal; [the Dance of Death] dødedansen; [join the dance] danse med; [lead the dance] føre op; [lead sby a dance] gøre det broget for en; køre i ring med en., II. dance vb danse; [dance to sby's pipe (el. tune)] danse efter ens pibe; [dance attendance on sby] stå på pinde for en., dancer sb danser, danserinde; [the dancers] de dansende., dancing sb dansen, dans., dancing master danselærer., dandelion sb (bot) løvetand, fandens mælkebøtte., dander sb skæl (som kan give allergi); [get sby's dander up] gøre en gal i hovedet